ČLANKONOŠCI

HRUŠT

hrušt
Hrušt ima duguljasto, oblo tijelo. Prednji dio tijela je crn, a pokrilje smeđe do crvenkaste boje. Živi na otvorenim terenima, pretežno na rubovima šuma ili u parkovima. Danju se zadržava u krošnjama drveća, a u sumrak postaje aktivan.
Pročitajte ČLANAK O HRUŠTU
OBIČNI KOMARAC

obični komarac
Komarac je mali, nježni kukac, dugačkih udova i dugačkog rila koje služi za bodenje, a potpuno je razvijeno samo kod ženki. Također ima razvijen samo jedan par krila. Najviše napada ljude, ptice i sisavce.
Pročitajte ČLANAK O OBIČNOM KOMARCU


CRNI ŽOHAR

crni žohar
Žohar je srednje veliki kukac, obično spljoštena tijela, dugih ticala, s jakim nogama za hodanje. Ima snažne usne organe za grizenje.
Mužjak ima velika krila, a ženka samo neznatne ostatke.

Pročitajte ČLANAK O CRNOM ŽOHARU
RAK

rak
Rak ima maslinastozeleno tijelo sa tamnim pjegama. Kliješta su mu obrasla dlačicama, u mužjaka izgledaju poput krzna. Može živjeti i u onečišćenim rijekama.

Pročitajte ČLANAK O RAKUŠKAMP