GOVEDO

govedo
Domaće govedo, krava ili bik, pripitomljena su goveda koja žive jedino u zatočeništvu, a uzgajaju se radi mesa i mlijeka, u a u nekim krajevima još uvijek i kao teretna goveda.

Odraslo govedo može težiti i do 450 kg. Na glavi se nalaze rogovi koje u opasnosti koriste za obranu i napad.
     
Jedu otprilike 8 sati dnevno i za to vrijeme  pojedu oko 70 kg trave ili sijena. Ovisno o vrsti, domaća goveda mogu biti raznih boja i šara.

Dok se krave većinom uzgajaju radi mesa i mlijeka, zbog čega su uzgojene mnoge nove vrste, bikovi se u nekim zemljama (Španjolska) uzgajaju kao životinje za borbe.

Osnovne informacije o govedu

Koljeno: svitkovci (chordata)
Razred: sisavci (mammalia)
Red: papkari (artiodactyla)
Podred: preživači (ruminantia)
Porodica: šupljorošci (bovidae)
Rod: goveda (bos)
Znanstveno ime: Bos taurus
Veličina: bik do 450 kg, krava do 340 kg
Hrana: trava, sijeno, žitarice
Životni vijek: 20 godina
Prebivalište: u zatočeništvu - domaća životinja
Stanište: cijeli svijet
Predatori: vuk, ljudi