MAGARAC

magarac
Poznati, tvrdoglavi kopitar ima sivosmeđu dlaku, a na leđima tamnu uzdužnu prugu te dugi i kitnjasti rep.

Noge su mu duge i vitke. Ima čvrsta kopita koja mu omogućavaju penjanje po strmim terenima. Vrlo je izdržljiv pa služi za prijenos tereta. 

Može izdržati i velike vrućine. Magarac, koliko god žedan bio, nikad neće piti nečistu vodu. Ima i duge uši koje svojim položajem izražavaju njegovo raspoloženje.
 
Mladunče siše mlijeko pet do šest mjeseci i privrženo je majci. Nakon razdvajanja po više dana tuguju pa čak i odbijaju hranu.

Križanjem konja i magarice nastaje mazga (Equus hinus), križanjem magarca i kobile mula (Equus mulus), a ti križanci ne mogu stvarati daljnje potomke.

U divljini magarac živi u skupinama do 100 životinja, a grupu predvodi stariji dominantni mužjak.

Osnovne informacije o magarcu

Koljeno: svitkovci (chordata)
Razred: sisavci (mammalia)
Red: kopitari (perissodactyla)
Porodica: konji (equidae)
Znanstveno ime: Equus asinus
Veličina: do 1,65 m visina te do 400 kg težine
Hrana: trava, sijeno, slama i žitarice
Životni vijek: do 40 godina
Prebivalište: divlji magarac može se naći jedino u Sjevernoj Africi a domaći 
 u cijelom svijetu
Stanište: cijeli svijet
Predatori: vukovi