MEKUŠCI

OBIČNI PRILJEPAK

obični priljepak
Obični priljepak je jednostrano građeni puž koji živi u moru. Ima kapičastu kućicu bez poklopca koja ima oblik stošca s jako vidljivim rebrima. Promjer kućice je do 5,5 cm. Živi u području plime i oseke... 

Pročitajte ČLANAK O OBIČNOM PRILJEPKU
KAMENICA

kamenica
Kamenica ima veliku, nesimetričnu ljušturu, koja izgleda kao da je sastavljena od mnoštva listića. Donja ljuštura je zaobljena oblika i pričvršćena za podlogu dok je gornja plosnata.

Pročitajte ČLANAK O KAMENICI


OBIČNA SIPA

obična sipa
Tijelo sipe je dvobočno simetrično ovalnog oblika, podijeljeno na glavu koja je od trupa odijeljena uskim vratom, područjem koje je s donje strane otvoreno lijevkom koji vodi u plaštanu šupljinu.

Pročitajte ČLANAK O OBIČNOJ SIPI
OBIČNA LIGNJA

obična lignja
Tijelo lignje je dugo, vitko, nježno i sluzavo po površini. Ima deset krakova od kojih je osam kraćih i dva duža. Hrani se manjim ribama i račićima koje lovi pomoću svojih dugih krakova.

Pročitajte ČLANAK O OBIČNOJ LIGNJIMRKI MUZGAVAC