OBIČNI KOMARAC

obični komarac
Komarac je mali, nježni kukac, dugačkih udova i dugačkog rila koje služi za bodenje, a potpuno je razvijeno samo kod ženki. Također ima razvijen samo jedan par krila.

Najviše napada ljude, ptice i sisavce. Ima ih svugdje osim u sušnim i polarnim predjelima, jer legla prave obično uz stajaću vodu ili na močvarnom tlu. 

Iz jaja se za 48 sati izlegne ličinka koja za dva dana postane odrasli komarac. Mužjaci i ženke skupljaju se u rojeve radi oplodnje nakon čega mužjak uskoro ugiba. 

Mnogi komarci prenose bolesti no obični komarac ne prenosi ni jednu bolest.

Osnovne informacije o hruštu

Koljeno: člankonošci (arthropoda)
Razred: kukci (insecta)
Red: dvokrilci (diptera)
Porodica: culicidae
Znanstveno ime: Culex pipiens
Veličina: do 6 mm
Hrana: mužjaci sišu biljne sokove, ženke sišu krv toplokrvnih životinja 
 ili ljudi
Prebivalište: močvarni predjeli
Stanište: cijeli svijet osim u polarnim područjima