PAS MODRULJ

pas modrulj
Pas modrulj je na leđima plave do plavosive boje s bijelim trbuhom. Prsne peraje su srpastog oblika i vrlo uske, a leđna peraja je duga, gotovo trokutasta.
 
Uglavnom se zadržava na otvorenom moru iako se može naći i u blizini luka i riječnih ušća. Aktivan je uglavnom noću, kada se hrani i lovi na površini.

Vrlo je proždrljiv i opasan za ljude. Može plivati brzinom do 90 km/h, a najčešće pliva brzinom od 35 km/h. 

Mlade koti od svibnja do lipnja, 25-100 mladunaca dugih do 60 cm. Broj mladunaca ovisi o veličini majke.

Osnovne informacije o psu modrulju

Koljeno: svitkovci (chordata)
Razred: ribe (pisces)
Podrazred: hrskavičnjače (chondrichthyes)
Nadred: morski psi i raže (elasmobranchii)
Red: morski psi (carcharhiniformes)
Porodica: plavetni psi (carcharinidae)
Rod: plavetni psi (carcharias)
Znanstveno ime: Prionace glauca
Veličina: do 4,5 m
Hrana: ribe u jatima
Životni vijek: oko 20 godina
Prebivalište: otvoreno more
Stanište: tropska i suptropska mora