PAUN

paun
Kod pauna zaista je velika razlika u izgledu između mužjaka i ženke. Dok je ženka neugledne smeđo bijele boje s kratkim repom, mužjaci imaju sjajno plavo tijelo sa veoma impresivnim repom. U repu mužjaka nalazi se 150 dugih pera na čijim se krajevima nalaze šare u obliku oka.

Kad se paun udvara ženki, on otvara svoj rep u obliku lepeze i zatim ga trese pri čemu perje šušti. Njegov je zov također vrlo prepoznatljiv.   
     
Zadržava se na otvorenim staništima i u kišnim šumama a u prirodi jede gotovo sve.

Gnijezdo gradi na tlu. Ženka snese 6-8 jaja i sjedi na njima 28 dana. Brine se o mladuncima 7-9 tjedana i za to ih vrijeme uči ih kako naći hranu. Mladunci oko treće godine starosti dostignu punu zrelost a rep nastavlja rasti još slijedeće dvije do tri godine.

Osnovne informacije o paunu

Koljeno: svitkovci (chordata)
Razred: ptice (aves)
Red: kokoške (galliformes)
Porodica: gnjetlovi (phasianidae)
Rod: pauni (pavus)
Znanstveno ime: Pavo cristatus
Veličina: do 2 m
Hrana: gotovo sve, najviše kukci
Prebivalište: otvorena staništa, kišne šume
Stanište: Pakistan, Indija, Sri lanka (u zatočeništvu unesen u sve  dijelove svijeta)