PTICE

VELIKA UŠARA

velika ušara
Ušara je najveća europska sova. Dužina tijela je do 75 cm, raspon krila 160-190 cm, a težina do 4,2 kg. Kada stoji, na glavi su joj istaknuti pernati čuperci nalik ušima, po kojima je dobila i ime.

Pročitajte ČLANAK O VELIKOJ UŠARI
JASTREB

jastreb
Jastreb je odozgo tamne boje, a sprijeda išaran bijelim poprečnim prugama. Nad okom se proteže bijela pruga, a rep je dug sa poprečnim prugama. Mužjak i ženka su slični izgledom ali je ženka veća od mužjaka.
Pročitajte ČLANAK O JASTREBU


SURI ORAO

suri orao
Suri orao je najveća i najsnažnija ptica grabljivica. Perje mu je jednolične tamne boje dok se glava i zatiljak prelijevaju zlatnom bojom. Mladunci imaju bijeli rep. Mužjak i ženka su istih boja no ženka je znatno veća od mužjaka.
Pročitajte ČLANAK O SUROM ORLU
LASTAVICA

lastavica
Lastavica je jedna od najpoznatijih ptica koja najčešće živi u blizini ljudskih naselja. Odozgo je metalno plave boje, čelo i grlo su ciglaste boje, trbuh je bjelkast. Ima vrlo rašljasti rep sa dugim rubnim perima i bijelim mrljama.
Pročitajte ČLANAK O LASTAVICIDOMAĆI VRABAC