PURAN

puran
Puran obično ima crno perje sa bijelim šarama iako su uzgojeni i primjerci bijele boje.

Mužjak je veći od ženke a za njega je karakteristično "šepurenje" odnosno širenje repa i krila poput lepeze. Glava mu je crvene boje, gola i bez perja. 

Hrani se kukcima, biljkama i sjemenkama a svu svoju hranu nalazi čeprkajući po zemlji.

Divlji puran ima dulje noge i dulji vrat, jače tijelo i manju glavu od domaćeg purana. Zov divljeg purana u vrijeme parenja može se čuti i do 1,5 km daleko. Poligaman je i ima po nekoliko ženki istovremeno. 

Ženka snese 8-15 jaja u rupu u zemlji, sakrivenu visokom travom ili grmljem i leži na njima 28 dana.

Osnovne informacije o puranu

Koljeno: svitkovci (chordata)
Razred: ptice (aves)
Red: kokoške (galliformes)
Porodica: purani (meleagrididae)
Rod: purani (meleagris)
Znanstveno ime: Meleagris gallopavo
Veličina: do 117 cm, težina do 11 kg
Hrana: kukci, biljke, žitarice, sjemenke
Životni vijek: 5-12 godina
Prebivalište: divlji puran - otvoreni travnjaci, domaći - u zatočeništvu
Stanište: divlji puran – samo Sjeverna Amerika: domaći - cijeli svijet